VÝBĚR PARTNERA

U tohoto posledního bodu našeho „Manuálu investora“ se vlastně vracíme na začátek celého procesu a to k výběru partnera, který může investorovi přinést přidanou hodnotu v podobě „know how“ a pomoci ho úspěšně provést celým procesem rozhodování o investici.

Investor by si měl vybrat takového partnera, který by mu byl schopen zajistit tyto služby:

  • PORADENSKÉ SLUŽBY – reálné posouzení projektu na místě, posouzení interních a externích vlivů, předběžná ekonomická kalkulace, cenová nabídka.

 

  • ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY – administrativa na klíč nekončí pouze předáním FVE. Je potřeba zajistit i pomoc s administrativou po udělení Licence od ERÚ (např. pomoc s obchodní smlouvou, registrace na OTE, atd.)

 

  • NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ – optimalizace navrženého technického řešení tak, aby došlo k optimálnímu a vyváženému poměru cena / výkon. Při návrhu investice by nemělo jít o maximalizaci instalovaného výkonu ale o maximalizaci využití / účinnosti výkonu.

 

  • ROZUMNÁ CENA  INVESTICE - součástí rozumné ceny investice by měla být veškerá administrativa, dodávka systému na klíč, základní pozáruční servis, vysoký standard nabízených technologií za rozumnou cenu od prověřených výrobců a používaní pouze homologovaných výrobků dle platných norem.

 

  • NADSTANDARDNÍ SLUŽBY – nadstandardní služby v oblasti právního, účetního, finančního, pojistného a daňového poradenství. Zajištění statického posudku. Nadstandardní služby v oblasti stavebních úprav instalační firmou partnera a možností doinstalací speciálních doplňků (např.monitorovací systém, zabezpečovací systém, zábrany proti pádu sněhu ze střechy atd.)Všechny Výše uvedené služby je schopna zajistit také naše společnost SECA engineering s.r.o. Věříme, že Vás, jako potencionálního zákazníka do obnovitelných zdrojů, dokážeme přesvědčit o smysluplnosti této investice a že se s důvěrou na nás obrátíte.