OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU

Optimální nastavení systému je spojeno s několika předchozími kroky. Zaprvé reflektuje nároky investora na maximální instalovaný výkon. Zadruhé tyto nároky převádí do technického řešení a připravuje optimální konfiguraci dle projektové dokumentace. Zatřetí optimalizuje nastavení systému z pohledu výběru a počtu panelů, výběru a počtu střídačů a s nalezením optimálního zapojení těchto nejdůležitějších částí FVE. Dále pak s nastavením ochran, s projekcí rozložení jednotlivých prvků systému, se stavebně technickým řešením, s konstrukčním systémem s instalací, s odstraněním šumů a negativních vlivů a s vyladěním systému tak, aby došlo k optimálnímu výkonu v souladu s technickými normami a v souladu s bezpečností systému.