OSTATNÍ PŘEDPOKLADY

 1. NÁVRH FVE

Za ostatní technické předpoklady lze považovat samotný návrh FVE, tzn. umístění jednotlivých prvků celého systému tak, aby bylo dosaženo optimálního výstupu. S tím je spojeno jak umístění, tak i vzájemné zapojení, propojení a nastavení ochran.

 

2. ZASTÍNĚNÍ

Stejně tak je také důležité umístění z pohledu zastínění okolními budovy, komíny nebo stromy. U každého projektu je důležité najít optimální umístění vzhledem k ostatním externím vlivům, popř. tyto jevy eliminovat např.speciálním propojením jednotlivých větví panelů.

 

3. DALŠÍ

Za další ostatní technické předpoklady považujeme připojení do stávající distribuční soustavy a to ve vztahu k samotné FVE. Jedná se o nové připojení nebo připojení ke stávajícímu odběrnému místu. Stejně tak je nutné rozmyslet, zda při stávajícím připojení je kapacita připojení s ohledem na výkon FVE dostačující. Poslední důležitou kategorií je souhlas s umístěním FVE od stavebního úřadu, kterým je řešeno místní technicko stavební uspořádání FVE ve vztahu k ostatním pozemkům a územnímu plánování v dané lokalitě.