ZÁKLADNÍ ROZHODOVÁNÍ

1. ROZHODOVÁNÍ NAD TYPEM INVESTICE

Investor, resp. každý odpovědný člověk, se může spolupodílet na ochraně životního prostředí také svým rozhodnutím o investici do obnovitelných zdrojů. Toto rozhodnutí přímo souvisí se zlepšováním životního prostředí pomocí technologie, která pomáhá snižovat škodlivé emise CO2. Tímto typem investice lze přispívat ke zlepšení kvality života pro naši generaci i pro generaci našich dětí.

 

2. EKONOMICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Investor si musí stanovit, jak dlouhodobá investice je pro něj akceptovatelná a současně jak zisková by měla investice být. Z těchto dvou parametrů by měla vzejít očekávaná doba návratnosti investice.

 

  • DOBA INVESTICE - Všeobecně platí, že investice do fotovoltaiky v podmínkách České republiky je 25 let. Tato doba odpovídá maximální době platnosti Licence pro podnikání v energetice. Tzn.že tato investice může investorovi zajistit příjmy až 25 let.

 

  • ZISKOVOST - Ziskovost investice by po celou dobu její životnosti měla být vyšší než jaká je reálná úroková míra v ekonomice. Minimálně by měla být optimální míra ziskovosti ca 2% p.a. nad úrovní 1Y refinanční úrokové sazby.

 

  • NÁVRATNOST - Očekávaná doba návratnosti by měla být nižší než jaká je maximální možná doba investice, tzn.měla by být nižší než 25 let. Návratnost i ziskovost je nedílně spojena s cenovým rozhodnutím Energetické regulačního úřadu (ERÚ), který stanovuje podporu pro výkup energie z obnovitelných zdrojů. ERÚ ve své kalkulaci počítá s minimální návratnosti investice do fotovoltaiky na úrovni 15-ti let + přiměřený zisk.

 

Aktuální podmínky v České republice, platné pro rok 2010, umožňují investorovi dosáhnout v oblasti fotovoltaiky návratnost už za 8 let.

 

3. ROZHODOVÁNÍ NAD VÝBĚREM PARTNERA

Za základní rozhodnutí lze jednoznačně považovat také výběr partnera, který v oblasti obnovitelných zdrojů může investorovi přinést přidanou hodnotu v podobě „know how“ a pomoci ho úspěšně provést celým procesem rozhodování o investici. Tento proces je také spojen s technickou, administrativní a konzultační činností tak, aby investor měl k dispozici maximum informací a času pro správné rozhodnutí. Více je uvedeno v samostatné kapitole VÝBĚR PARTNERA