VÝBĚR LOKALITY

 

  • I přesto, že Česká republika leží na severní polokouli přibližně ve středu evropského světadílu, kde z hlediska slunečního záření nepanují takové podmínky jako v rovníkových oblastech, i zde je možné vyrábět elektrickou energii přeměnou ze slunečního záření.

 

  • Celkový roční úhrn dopadající sluneční energie z hlediska fotovoltaiky ovlivňuje zejména zeměpisná poloha, celková doba slunečního svitu, nadmořská výška a v neposlední řadě i čistota ovzduší (více na https://www.chmi.cz/meteo/ok/okdata12.html).

 

  • Z níže uvedeného obrázku je patrné, že lokalita má pro výběr umístění FVE zásadní vliv. V podmínkách České republiky je pro instalaci FVE nejvhodnější umístění na jižní Moravě a jižních Čechách. Tato lokalita nabízí nejvyšší roční úhrn slunečního záření, který je pro správné umístění FVE a pro její rentabilitu klíčový.

 

Roční průměrný úhrn slunečního záření [kWh/m2]

zdroj: https://www.chmi.cz/