EKONOMICKÁ KALKULACE

Ve finální fázi by každé rozhodnutí o investici mělo být spojeno s ekonomickou kalkulací. V ekonomické kalkulaci by měly být zakomponovány tyto údaje:
 

CELKOVÁ CENA POŘÍZENÍ INVESTICE:
 • cena za materiál FVE, za dopravu
 • cena za instalaci, revizi, technickou podporu FVE
 • cena za administrativu
 • další investice

 

OČEKÁVANÉ PŘÍJMY:
 • očekávaný příjem na základě odhadu výkonu FVE
 • očekávaný příjem na základě výběru formy podpory (vlastní spotřeba / prodej)
 • očekávaný příjem na základě odhadu budoucích výkupních cen
 • očekávaný příjem na základě odhadu budoucích cen podpory OZE (obnovitelných zdrojů energie)

 

OSTATNÍ VÝDAJE:
 • odhad budoucích provozních nákladů (rezerva na opravy, seřízení...)
 • náklady na pojištění FVE
 • vliv zdanění příjmů z FVE
 • náklady na administrativu (daně, účetnictví, monitoring)
 • odhad budoucí úrokové míry (vliv na financování investice)

 

Ekonomickou kalkulací lze dopředu stanovit návratnost investice. Každý investor by si měl ve své reálné situaci zvážit nejenom počáteční cenu investice, ale také celkovou rentabilitu v jednotlivých letech a to vzhledem k jeho aktuální a budoucí spotřebě elektrické energie, aktuální a budoucí ceně elektrické energie a očekávané reálné produkci FVE.