SKLON A ORIENTACE

 

Sklon

Za ideální sklon fotovoltaických panelů lze v podmínkách České republiky z dlouhodobého hlediska považovat sklon 34.0o. Při tomto sklonu je výkon FVE ideální.
 

Orientace

Za ideální orientaci fotovoltaických panelů lze v podmínkách České republiky považovat orientaci vůči jihu -1.0o. Při této orientaci je výkon FVE ideální.