PLATEBNÍ PODMÍNKY

Standardní platební podmínky jsou odvozeny od dodacích podmínek a jsou rozděleny do tří částí:

 

  • 1.záloha:    ve výši 20.000,-Kč hradí zákazník do 7 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Tato záloha představuje nevratný administrativní poplatek spojený s vypracováním a podáním žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě příslušnému provozovateli distribuční soustavy a vypracováním a podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu

 

  • 2.záloha:    ve výši 90% ceny díla hradí zákazník nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy zhotovitel písemně oznámí objednateli, že byla vypracována projektová dokumentace zařízení elektrárny

 

  • 3.záloha:    zbylou část ceny díla, hradí zákazník po ukončení a předání díla, a to na základě konečné faktury.