CENY INVESTICE NA KLÍČ

  • Konkrétní cena dané investice VŽDY odpovídá realitě a specifikaci v místě realizace a je zkalkulována v cenové nabídce. Cenová nabídka je učiněna na základě aktuálních cen materiálu a instalačních prací. Současně jsou v této ceně zakalkulovány aktuální úrokové sazby a aktuální devizový kurz. Předmětem cenové nabídky je kompletní realizace fotovoltaické elektrárny na klíč.

 

  • Realizace na klíč v sobě zahrnuje tyto činnosti: osobní prohlídka a posouzení objektu, vyhodnocení vhodnosti lokality, navržení velikosti, umístění a ideální konfiguraci elektrárny, zpracování projektové dokumentace, vyřízení všech nezbytných žádostí a povolení pro úspěšnou realizaci, dodávku, montáž, elektrorevizi  a zprovoznění zařízení. Součástí realizace na klíč od SECA enginerring s.r.o. je také dohled na zkušební provoz elektrárny a servisní prohlídka po dvou letech.

 

  • Součástí celkové ceny fotovoltaické elektrárny je také DPH, které odpovídá příslušné platné sazbě dle zákona o dani z přidané hodnoty.

 


ORIENTAČNÍ CENY PRO ROK 2010

  • Orientační ceny investice na klíč jsou uvedeny bez DPH. Jsou to ceny obvyklých instalací na klíč, u kterých nejsou zapotřebí nadstandardní úpravy.
      
Instalovaný výkon Cena instalace
2,20 kWp 234 032,- Kč
5,28 kWp 491 356,- Kč
7,48 kWp 684 316,- Kč
10,12 kWp 904 057,- Kč
15,40 kWp 1 368 360,- Kč