ZNÁZORNĚNÍ TYPICKÉ INSTALACE

Na níže uvedeném obrázku je znázorněna typická instalace FVE pro rodinný dům. Jak je ze znázornění patrné, samotná realizace není nijak zvláště stavebně náročná a lze ji s ohledem na statiku střechy úspěšně realizovat téměř kdekoliv.

 

Jednotlivé součásti FVE jsou v optimálním
případě rozmístěny následovně:


1.fotovoltaické panely                                      
2.střídač
3.elektroměr FVE
4.hlavní rozvaděč
5.připojení k síti