ELEKTROINSTALACE

Naše společnost klade velký důraz na bezpečnost celého námi instalovaného fotovoltaického systému. Je zde proto několik bezpečnostních prvků, jako jsou přepěťové a podpěťové ochrany a jističe. Již při návrhu FVE a posléze i při instalaci je kladen důraz na minimalizaci možných rizik spojených s přepětím a se zásahem blesku. Součástí instalace je také certifikovaný a cejchovaný elektroměr dle norem ČSN.

Ve FVE jsou použity kabely pro stejnosměrné rozvody od panelů ke střídači a klasické kabely pro střídavé rozvody elektrické energie od střídače do stávajícího elektrorozvaděče. Kabely pro stejnosměrné rozvody jsou umístěny i ve venkovním prostředí a je v nich vedeno elektrické stejnosměrné napětí o hodnotě až 600V. Tyto kabely jsou odolné proti mechanickému namáhání, UV záření, vlivům počasí a velkým teplotním rozdílům.