FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Z hlediska fotovoltaiky platí, že fotovoltaické panely složené z monokrystalických nebo polykrystalických fotovoltaických článků potřebují k dosažení maximální výtěžnosti zejména přímé záření, tedy přímé sluneční světlo.

V současné době nabízíme dva nejúspěšnější typy fotovoltaických panelů od společnosti DCH Solar, a to polykrystalický panel DCH-220 a monokrystalický panel DCH-180.

Monokrystalický panel DCH-180

Svým charakterem je vhodný pro osvětlení slunečními paprsky v přímém směru, tj. u dobře orientovaných instalací.

 

FV modul DCH-180.PDF

Polykrystalický panel DCH-220P

Velmi účinný při využití difusního záření (sluneční záření přes zataženou oblohu) a hůře orientovaných instalací.

 

FV modul DCH-220P.PDF