STŘÍDAČ

Střídač je nedílnou součástí fotovoltaické elektrárny, někdy též označovaný měnič, invertor, nebo srdce elektrárny. Je to elektronické zařízení měnící stejnosměrné elektrické napětí vyráběné fotovoltaickými panely na střídavé napětí o velikosti 230/400V, které je využitelné pro vlastní spotřebu nebo pro prodej do distribuční sítě. Střídač je vysoce technicky vyspělé zařízení, které zajišťuje správný chod celého systému. Ke střídači je možno připojit komunikační zařízení, aby mohl předávat data o vyrobené energii a jiných provozních ukazatelích prostřednictvím PC nebo GSM.

V současné době nabízíme střídače od dvou velmi úspěšných výrobců, kterými jsou SMA Solar Technology AG a Eversolar Co.Ltd.

 

 Umístění střídače je velmi důležitým krokem návrhu fotovoltaické elektrárny a velmi podstatně ovlivňuje efektivitu celého systému. Střídač by měl být umístěn co nejblíže panelům, ale na druhou stranu v klimaticky odpovídajícím prostředí tak, aby bylo dosaženo celoročního optimálního výkonu tohoto elektronického zařízení.