INFORMACE O SPOLEČNOSTI

SECA engineering s.r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno, Česká republika

obchodní značka pro fotovoltaiku SECA ENERGY

 

IČ: 25323491, DIČ: CZ25323491

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 25631 jejímž jménem jedná pan Karl-Heinz Arndt, prokurista společnosti

 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu 2102737555/2700 pro platby v CZK

číslo účtu 2102737600/2700 pro platby v EUR