CO ZNAMENÁ SECA ENERGY

SECA ENERGY – znamená příležitost v oblasti obnovitelných zdrojů přinést lepší život pomocí redukce CO2 a současně příležitost pro investory zajistit si zajímavou formu investice.

 

 S – znamená SOLÁRNÍ

 E – znamená ENERGIE

 C – znamená ČISTÁ

 A – znamená ALTERNATIVNÍ