Cena elektřiny - co ji zvyšuje

Ve Státní energetické koncepci, kterou schválila vláda 10. 4. 2004, byly uvedeny nejméně dva cíle, jež v důsledku vedou ke zvýšení ceny elektřiny pro odběratele v České republice. Jedním z těchto cílů byla liberalizace a otevření trhu s elektřinou. Druhým cílem byla podpora obnovitelných zdrojů tak, aby bylo dosaženo indikativního cíle 8 % OZE v roce 2010.

První cíl se podařilo splnit, ceny na Energetické burze Praha v současnosti odpovídají cenám na Evropské energetické burze, v podstatě lze říci, že odpovídají cenám v Německu. Druhý cíl se podaří splnit pouze v případě, že se v letošním roce výrazně zvýší instalovaný výkon zejména ve větrných elektrárnách a bioplynových stanicích a zároveň klesne celková spotřeba energie.

Obě opatření – liberalizace trhu i podpora OZE – mají přímý dopad na cenu elektřiny pro koncové zákazníky v České republice. Liberalizace a otevření trhu s elektřinou bylo ukončeno v roce 2005, zákon o podpoře obnovitelných zdrojů vstoupil v platnost v roce 2006. O zvýšení ceny v důsledku otevření trhu a zrušení regulace cen silové elektřiny se v médiích diskutuje jen okrajově. Naopak o podpoře OZE se diskutuje o to vášnivěji.

Podpora obnovitelných zdrojů a zvláště fotovoltaiky údajně nepřiměřeně zvyšuje cenu elektřiny. Z dostupných informací však lze zjistit, že cena elektřiny v důsledku podpory OZE stoupla od roku 2004 o 16 haléřů. Na začátku roku 2005 přitom ERÚ při výrazně nižších úrovních podpory odhadoval pro rok 2010 příspěvek na OZE ve výši 14 haléřů.

Pokud bychom předpokládali, že cena elektřiny poroste podle obecné míry inflace, vzrostla by do r. 2009 průměrná cena 1 kWh elektřiny pro domácnosti asi o 0,43 Kč. Cena se však v uvedené době zvýšila zhruba o 1,32 Kč. Na podporu OZE připadalo 0,05 Kč/kWh. Zbytek – 0,84 Kč/kWh – je zvýšení ceny v důsledku liberalizace a otevření trhu s elektřinou.

O tuto částku se v době finanční krize zvýšily zisky výrobců elektřiny. Finanční dopady podpory obnovitelných zdrojů budou i v případě extrémního rozvoje fotovoltaiky nižší. Mimoto hlavní dopad na koncové odběratele přijde až po odeznění krize, kdy lze navíc očekávat, že ceny silové elektřiny na energetické burze se vrátí na hodnoty z roku 2008. Zároveň pravděpodobně vzroste spotřeba, což v důsledku znamená snížení podpory OZE v 1 kWh elektřiny.

 

Zdroj: https://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/cena-el

Vyhledávání